· 

COVID-19 (het nieuwe coronavirus);


Begin dit jaar hoorden we al een aantal keren in het nieuws dat er een nieuw virus in China de kop op stak, maar pas sinds eind februari is het ook belangrijk in Nederland geworden:  een nieuw Coronavirus, oftewel: SARS - CoV2 die de ziekte COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) kan veroorzaken.

Coronavirus, COVID-19
COVID-19, Coronavirus

 

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw virus --> COVID-19. Op 30 januari 2020 heeft de WHO de uitbraak tot een internationale bedreiging voor de volksgezondheid (PHEIC-status) uitgeroepen.

Op 27 februari is in Nederland de eerste persoon positief getest op COVID -19.

Voordat Nederland wist wat het was, zat het er midden in en hebben we nu te maken met een bijna Lock Down.

Op 11 maart heeft de WHO COVID-19 tot een pandemie verklaard.

 

 

 

Het hele leven van elk persoon in Nederland (en in vele andere landen) is er door beïnvloed: winkels, sportverenigingen, restaurants, cafés, kantoren en noem maar op zijn gesloten. Ik denk niet dat dit na WOII al eens is voor gekomen!

 

Maar wat is nu eigenlijk het COVID-19? En wat betekend dit voor jou als medewerker in de zorg? Ook wordt de eeuwige vraag beantwoordt: heeft het zin om een mondkapje te dragen? De informatie hier onder is een kleine samenvatting en de 10 meest gestelde vragen over het Coronavirus, de informatie is afkomstig van het RIVM.

 

COVID-19, het nieuwe Coronavirus
COVID-19, het nieuwe Coronavirus

 

Coronavirussen (CoV) zijn een grote familie van virussen die ziekten veroorzaken, varierend van verkoudheid tot ernstigere ziekten zoals het midden oosten ademhalingssyndroom (MERS) en het ernstig acuut ademhalingssyndroom (SARS)

COVID-19 is een nieuw virus, het geeft voornamelijk luchtweg klachten. Hoe en wat precies is nog onduidelijk, daar is nog meer informatie voor nodig. De waarschijnlijke oorzaak is een dier (er wordt gesproken over vleermuizen), deze worden veel verhandeld in China. Waarschijnlijk is daar het virus over gegaan naar de mens. Het kan zich in ieder geval verspreiden via mensen en dieren.

Het virus gaat van de een naar de ander door te hoesten of te niezen, via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht. Als andere mensen die druppeltjes inademen, of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen, kunnen zij besmet raken met het virus. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij hoest en/of niest, hoe meer virus hij kan verspreiden. Het kan zich ook verspreiden via aerosolen die vrijkomen tijdens aerosolvormende handelingen (intubatie etc.).

Buiten iemands lichaam kan het virus minder goed overleven, dit maakt de verspreiding via voorwerpen minder waarschijnlijk.

 

Incubatietijd;

De incubatietijd is de periode tussen het moment dat je besmet raakt en dat je ziek wordt. Bij het nieuwe coronavirus varieert de incubatietijd van 2 tot 14 dagen. Hoest of nies je? blijf dan thuis, je kan het virus overdragen. Wanneer iemand 24 uur geen gezondheidsklachten meer heeft, ben je genezen. Je draagt het virus dan niet meer bij je. Je kunt andere mensen dan niet meer besmetten.

 

 

Symptomen;

Milde niet-specifieke luchtwegklachten: neusverkoudheid; keelpijn (14%); (droge) hoest (68%); moeheid (38%); sputumproductie (33%); spier- en gewrichtspijnen (15%);  hoofdpijn (14%) en verhoging.

Of de meer ernstigere symptomen zoals koorts (> 38 graden Celsius, 88%); kortademigheid (19%), pneumonie, respiratoire insufficientie of zelfs een septische shock

 

Risico groepen;

Zij hebben een grotere kans op een ernstig beloop van de COVID-19 infectie (zoals ook bij influenza):

 • Leeftijd > 70 jaar;
 • Afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
 • Chronische hartaandoeningen;
 • Diabetes Mellitus;
 • Dialyse patienten;
 • Immuun gecompromiteerde mensen; (auto- immuunziekte, na orgaantransplantatie, hematologische aandoeningen, aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen of mensen die op dit moment chemo- en/ of radiotherapie ondergaan.                             
 • HIV- infectie;

 

 

Behandeling;

Er is geen specifieke behandeling voor het nieuwe coronavirus. De behandeling van ernstig zieke mensen bestaat uit het behandelen van de symptomen. Zo kunnen patiënten bijvoorbeeld worden geïntubeerd om mensen 'extra tijd te geven' de ziekte te overwinnen.

Er wordt geëxperimenteerd met verschillende medicijnen, zoals het medicijn tegen malaria chloroquine. Dit zijn proeven die nu in laboratoria plaatsvinden, er zijn nog geen proeven gedaan met mensen. Vooralsnog is er geen behandeling tegen het nieuwe coronavirus.

 

 

Het verloop van COVID-19;

Ongeveer 80% van de gemelde gevallen heeft milde tot matig ernstige klachten, 13,8% had ernstige klachten en 6,1% zeer ernstige klachten.

De patiënten met complicaties worden onderverdeeld in ‘ernstige pneumonie’ als zij zuurstofbehoeftig zijn (circa 65% van de gevallen), ‘kritiek’ als ze beademing nodig hebben (circa 20%), of ‘fataal’ (circa 15% van de patiënten met pneumonie). 

 

Het herstel is afhankelijk van de ernst van de klachten, mensen met milde klachten herstellen sneller (na een paar dagen), dan mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, zij hebben over het algemeen meer tijd nodig (soms weken).

 

Aantallen;

Op dit moment zijn er wereldwijd 168.019  aangetoonde besmettingen, in Nederland is dit 1413. Het RIVM houdt actuele aantallen bij. Het daadwerkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger, omdat mensen met milde klachten niet meer worden getest op het virus. Dit om testen te besparen. Ook is het zo dat er geen medicijn voor het virus is en de behandeling er niet anders van wordt.

 

Wereldwijd zijn .... mensen genezen van het Coronavirus, in Nederland zijn deze cijfers lastig te verzamelen, want mensen zijn niet verplicht zich 'beter' te melden.

 

Op dit moment lig het sterftecijfer wereldwijd rond de 6610. In Nederland is dit: 24.

Dit kan natuurlijk allemaal nog veranderen. Klik op de linken voor de meest actuele informatie.

 

Procentueel gezien Corona vs. influenza: GEEN 

Voorzorgsmaatregelen;

Om verdere verspreiding te voorkomen is het dan ook belangrijk om de volgende regels in acht te houden:

 • Schud geen handen;
 • Houdt 1,5m. afstand van elkaar;
 • Vermijd tijdelijk grote groepen (verjaardagen, evenementen, bijeenkomsten);
 • Was regelmatig je handen met water en zeep, droog af met papier;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes;
 • Blijf thuis wanneer je verkoudheid klachten hebt;

 

Mondkapjes;

In Nederland wordt geadviseerd om alleen medisch personeel mondkapjes te laten gebruiken. Zij gebruiken deze op de juiste manier, het kapje moet namelijk goed sluiten over neus en mond + dat ze regelmatig gewisseld moeten worden. De simpele (papieren) mondkapjes die veel mensen gebruiken beschermen NIET en geven een gevoel van schijn veiligheid. Verderop meer info. over mondneusmaskers.

 

 

Maatregelen medisch personeel, klik op jou werkplek voor RIVM maatregelen;

Intramuraal (ziekenhuis);

Ziekenhuismedewerkers die in een risicogebied geweest zijn of in het ziekenhuis onbeschermd in contact zijn geweest met een patiënt met coronavirusinfectie à contact opnemen met leidinggevende.

Alle andere ziekenhuismedewerkers kunnen gewoon aan het werk, zolang je geen griepachtige verschijnselen hebt. Als je koorts hebt (>38 graden), moet je contact opnemen met je leidinggevende.

 

Voor het verpleeghuis geldt;

In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.

Het verpleeghuis/de instelling zet een patiënt in isolatie en geeft aan welke beschermingsmaatregelen genomen moeten worden voor het personeel.

 

Extramuraal (thuis zorg);

Mensen waarbij COVID-19 is vastgesteld en die in thuisisolatie zitten, mogen geen bezoek/mensen thuis ontvangen. Voor medisch personeel gelden de volgende regels;

 

 

PBM Persoonlijke Beschermings Middelen;

Wereldwijd is de productie van PBM flink opgeschroeft, helaas kan men niet aan de enorme vraag voldoen. Daarom wordt wereldwijd opgeroepen verstandig om te gaan met PBM.


Bloedgasanalyse
Bloedgasanalyse
Hemostase
Hemostase
Sepsis
Sepsis

Reactie schrijven

Commentaren: 0