Advanced Life Support (ALS);

Vorige keer heb ik uitleg gegeven over Basic Life Support (BLS) (reanimatie), nu wil ik jullie graag uitleg geven over Advanced Life Support (ALS).

Elk ziekenhuis heeft een ALS-team, per ziekenhuis verschilt de samenstelling van dit team, maar over het algemeen bestaat het team uit een SEH- arts, SEH- (Spoede Eisende Hulp) verpleegkundige, IC -(Intensive Care) verpleegkundige en een CC- (Cardiac Care) verpleegkundige, tijdens de reanimatie worden dan de cardioloog (in geval van een cardiaal probleem) of een intensivist geconsulteerd.

 

Gespecialiseerde reanimatie;

Wanneer er een Out of Hospital Cardiac Arrest (OHCA) is, wordt de patient meestal opgevangen op de SEH en verzameld het ALS - team zich daar.

 

Wanneer er een reanimatie in het ziekenhuis plaats vindt, start de afdelingsverpleegkundige de reanimatie op, hij/ zij geeft borstcompressies en geeft beademing via een masker, een tweede afdelingsverpleegkundige belt het noodnummer, waarna het ALS- team wordt opgeroepen. Het ALS- team gaat zo snel mogelijk met de crashcar (hierin zitten een defibrillator, medicatie en intubatie- benodigdheden), naar de desbetreffende kamer. De afdelingsverpleegkundige blijft doorgaan met masseren en het ALS- team sluit een defibrillator aan, waarna er een quick look (hartritme beoordeling) plaats vindt.

Reanimatie algoritme;

ALS reanimatie
ALS reanimatie

 

Hiernaast zie je het algoritme van ALS.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee algoritmes, het schokbare (bij ventrikel fibrilleren of ventrikel tachycardie) en het niet schokbare ritme ( bij asystolie of Polsloze Electrische Activiteit (wel ritme, geen output)).

 

Tijdens de reanimatie moet er gezocht worden naar behandelbare oorzaken van de reanimatie, de zogenoemde 4H's en 4T's (een ezelsbruggetje).

 

En uiteindelijk wat te doen wanneer er wel weer ritme en output is --> ROSC (Return Of Spontanious Circulation). De zogenoemde post reanimatiebehandeling.

 

Er is nog een derde algoritme: witnessed VF, deze is van toepassing wanneer een patient al aan de bewaking ligt en de VF echt direct wordt opgemerkt, bijvoorbeeld tijdens een pci. Er moet dan 3x achter elkaar worden gedefibrilleerd. Na elke shock wel controle op ritme en output. 

ALS beslisboom
ALS beslisboom

Wanneer de reanimatie is opgestart, d.w.z. een gezekerde luchtweg en infusen (evt. botnaald) waarover medicatie kan worden gegeven zitten in de patient. Gaat het team (tijdens het reanimeren) op zoek naar evt. reversibele oorzaken, dit gaat aan de hand van de 4H & 4T;

 

4x H;

  • Hypoxie; bijvoorbeeld verslikking of gebit wat de luchtweg kan belemmeren, maar houdt natuurlijk ook rekening met een pneumonie.
  • Hypovolemie; Kan er vocht tekort zijn? Door bij voorbeeld een (interne)-bloeding of door ziekte --> dehydratie. Dehydratie kan ook zijn na een (buik)- OK.
  • Hypo-/ hyperkaliëmie/ overig metabole problemen; Zijn de elektrolyten in orde? Er kunnen nare ritmestoornissen ontstaan bij gestoorde elektrolyten.
  • Hypothermie/ hyperthermie --> is er sprake van onderkoeling bij een drenkeling of ouderen die een hele nacht op de grond hebben gelegen na een val of juist hyperthermie bij bijvoorbeeld een hardloopwedstrijd.

4x T;

  • Trombose; dit kan coronair (hartinfarct) of pulmonaal (longembolieen) zijn.
  • Tensie (spannings-) pneumothorax, hierbij moet je direct actie ondernemen, de structuren worden zodanig verschoven dat er geen bloed meer in of uit het hart kan. Door een naald tussen de 2e en 3e intercostale ruimte (over de rib) te prikken, kan lucht ontsnappen. 
  • Tamponade--> moet worden gedraineerd of re ok.
  • Toxinen --> bijvoorbeeld drugs of (auto-) intoxicaties, maar ook bijvoorbeeld allergie voor medicatie.

Post reanimatie zorg volgt in een later blog!

Beademingsmasker
Beademingsmasker
Life key sleutelhanger
Life key sleutelhanger
BLS, reanimatie
BLS

Commentaren: 0