Donatie, jou rol als verpleegkundige


 

Per 1 juli 2020 geldt er een nieuwe donorwet in Nederland, deze geldt voor iedereen die 18 jaar en ouder is en ingeschreven staat in een Nederlandse gemeente.

Dit betekent dat je vanaf 18 jaar automatisch donor wordt, tenzij je bezwaar maakt.

Voorheen was het zo dat iemand juist expliciet moet aangeven wel donor te willen zijn. Hiermee wordt geprobeerd het aantal donoren te vergroten en meer mensen te kunnen helpen die op een transplantatielijst staan.

 

Orgaandonatie

 

 

Iedereen die op 1 juli 2020 nog geen keuze in het Donorregister heeft ingevuld, krijgt tussen 1 september 2020 en eind maart 2021 een brief ter herinnering om een keuze vast te leggen.

Je hebt dan 4 keuzes:

  • Ja, ik wil donor worden ( met welke organen/ en weefsels je wilt doneren)
  • Nee, ik wil geen donor zijn
  • Mijn partner/ familie beslist na mijn overlijden
  • Ik wijs 1 persoon aan die beslist na mijn overlijden, namelijk …

 

Wie na deze 2 brieven zijn/ haar keuze nog niet heeft ingevuld, wordt geregistreerd met ‘geen bezwaar’ tegen donatie van organen en/ of weefsels.

Hierover krijg je nogmaals een brief.

 

 

 

 

Er zijn twee soorten donatie  procedures, tijdens de donatieweek wil ik daar meer uitleg over geven.

  • Donation after bran death (DBD- procedure): de dood wordt vastgesteld op grond van neurologische criteria, ook wel hersendood genoemd.
  • Donation after circulatory death (DCD- procedure) : de door wordt vastgesteld op basis van circulatoire criteria. 

 

 

De rol van de verpleegkundige bij orgaandonatie;

Spelen verpleegkundigen eigenlijk wel een rol bij donatie? Artsen moeten dit toch regelen en vertellen?             Zeker wel!! Verpleegkundigen zijn van groot belang bij een eventuele donatie.

Sowieso door bij elk overlijden je af te vragen of deze patiënt in aanmerking komt voor donatie en dit te bespreken met de behandelend arts, deze kan dan controleren of de patiënt in het donorregister staat. Bij bezwaar, stopt de donorprocedure, maar heeft de patiënt niets aangegeven, dan kan de arts het gesprek aan gaan met de patiënt ( en in de meeste gevallen de familie), belangrijk hierbij is dat je als verpleegkundige bij deze gesprekken aanwezig bent. Veel donatieprocedures worden gestopt door toch wat mindere/ onzekere communicatie. Niet dat je familie moet proberen te overtuigen, maar soms zijn er toch familieleden die op basis van gevoel en niet volledige informatie de keuze maken om niet te doneren, dit is toch wel jammer. Hier had iemand weer mee geholpen kunnen worden.

 

Verpleegkundigen zijn in de meeste gevallen het eerste aanspreekpunt van de familie, zij staan, in de meeste gevallen,  ‘dichter bij de familie’. Je speelt een grote rol in verdere communicatie en vragen vanuit de familie en je kan vele medische termen vertalen naar lekentaal. Ook verdere ontwikkelingen in het donatieproces kun je ondertussen richting de familie terugkoppelen ( want een donatieprocedure neemt tijd in beslag).

 

Weet je als verpleegkundige niet helemaal meer precies hoe een donatieprocedure in zijn werk gaat, dat kan! Wij kunnen niet alles weten en de meeste verpleegkundigen maken dit maar zelden mee! Maar geef dit aan en vertel bepaalde informatie niet aarzelend ( dit wekt wantrouwen), zeg dat je het gaat uitzoeken en kom er op terug (binnen een uur). De familie heeft in de meeste gevallen van donatie een verpleegkundige nodig die duidelijk de procedure uit kan leggen, want zij bevinden zich op dat moment in een erg emotionele/ kwetsbare positie.

 

Donatie vanuit een verpleeghuis of thuis situatie;

Donatie is niet alleen mogelijk als de patiënt in het ziekenhuis overlijdt, bij overlijden thuis of in het verpleeghuis kan iemand ook doneren! Organen kunnen dan niet meer worden gedoneerd, maar wanneer een overleden persoon binnen 6 uur in een koeling ligt, is er nog 24 uur de tijd om weefsels zoals: huid, hoornvlies en bot- en peesweefsel  uit te nemen.

 

Donor & coronavirus;

Weefseldornatie gaat deels niet door, orgaandonatie gaat ondanks de corona pandemie wel door, dit omdat organen meestal zijn voor mensen die levensbedreigend ziek zijn. Bij weefsels is dit meestal niet het geval.

Wanneer iemand besmet is met COVID-19 virus, kan je geen donor meer zijn. Wel als je ooit positief bent geweest, maar dat nu niet meer bent.

Waarom kan dit niet?

  • De patiënt die het donor orgaan ontvangt gebruikt afweeronderdrukkende (immunosuppressieve) medicatie om het donororgaan te kunnen accepteren. De patient zou dus enorm ziek kunnen worden door het virus, maar kan zich er niet tegen verweren.
  • Het operatieteam die de donatie uitvoert, is een speciaal samengesteld team, die door heel Nederland actief is. Er is een te groot risico voor verspreiding van het virus.

 

Leeftijd;

Vaak wordt er bij oudere mensen gedacht, er is geen donatie mogelijk maar tot 81 kan iemand huid doneren en oogweefsel donatie kan zelfs tot 86 jaar!

Voor orgaandonatie van de nieren en lever is er bij een intacte circulatie in Nederland geen leeftijdsbeperking, dit is soms nog niet goed bekend.

Wil je meer weten over leeftijden, wat dan wel niet kan KLIK HIER.

 

In latere blogs ga ik verder in op orgaandonatie en orgaandonatie coördinatie.

 

Hopelijk vind je dit interessant!


Reactie schrijven

Commentaren: 0