· 

Hyperthermie

Thermoregulatie systeem;

 

Hoe weet je lichaam of je het warm of koud hebt?

In de huid en hersenen zijn er sensoren die de temperatuur meten, deze waarden worden naar de hypothalamus gestuurd, onder invloed van TRH (thyreotropinevrijmakend hormoon) stuurt deze de hypofyse aan. Onder invloed van TSH stuurt de hypofyse de schildklier aan en deze maakt het hormoon thyroxine aan. Hiermee wordt het metabolisme (stofwisseling) geactiveerd, waardoor er warmte in je lichaam wordt geproduceerd.

Bij een te hoge temperatuur —> hypothalamus remt TRH en de warmte productie neemt af, ook begint iemand te zweten. Bij een te lage temperatuur wordt het metabolisme juist gestimuleerd, je gaat rillen om extra warmte vast te kunnen houden.

 

 

                                                                            Warmte balans;

                                     Warmte productie:                                              warmte afgifte:

 

                                    Basaal metabolisme                                             radiatie = straling naar koudere omgeving

                                    Stress hormonen                                                  evaporatie = verdamping aan de huid

                                    Bruin vetweefsel                                                   conductie = geleiding van kleding en onderlaag

                                    Spieren (bij actie)                                                  convectie  = stroming met omgevende luchtstroom.

 

 

 

Hyperthermie = koorts boven de 41graden.

  • Bij koorts van 38-39 graden ontstaat vasodilatatie, iemand begint dan te zweten om af te koelen. Ook gaat de hartfrequentie omhoog.
  • Bij 39 graden heb je ook een verhoogde kans om uit te drogen door het vele transpireren.  Ook kunnen mensen gaan hallucineren.
  • Bij 41 graden of meer raakt de functie van de hypothalamus verstoord, waardoor er je temperatuur regulatie nog meer in de war kan raken. Zweette iemand voorheen, nu stopt het zweet reflex waardoor iemand nog warmer wordt. Vasodilatatie stopt en nu ontstaat er juist vasoconstrictie wat ook bijdraagt aan temperatuursverhoging. Iemand raakt hierdoor comateus (door ophoping van afvalstoffen door lever- en nierfalen t.g.v. stolling van eiwitten en verbruikers- coagulapathie) en zal uiteindelijk komen te overlijden.

De ademhaling zwakt af, er ontstaat hyperventilatie, het pCO2 in het bloed wordt hoger (=hypercapnie) en een metabole acidose door nier- en leverfalen, waardoor de Ph daalt, terwijl er een verhoogd metabolisme is door de koorts met veel pCO2 productie, waardoor je juist meer moet gaan ademhalen. Hierdoor ontstaat hypoxemie --> uiteindelijk hypoxie —> cellen raken beschadigd —> orgaanbeschadiging (waaronder de hersenen) = coma.

—> de cardiac output daalt waardoor er nog meer cellen beschadigd raken. Endotheel van de bloedvaten raakt ook beschadigd —> stolsel vorming (activatie van de hemostase) —> verbruik stollingsfactoren —> fibrinogeen is op een gegeven moment ‘op’ en iemand wordt onstolbaar. Terwijl er door de bijna stilstaande microcirculatie overal stolseltjes in de weefesels/ organen ontstaan —> Multi orgaanfalen, dit is een erg kritiek syndroom, waar er een grote kans is op overlijden.

 

Verschillende soorten drugs kunnen dit ook veroorzaken.

 

Koorts = reactie op vrijgekomen pyromanen t.g.v. bacteriën of leukocyten.

 

Koorts lysis = plotselinge daling van de hoeveelheid pyromanen in het bloed, de temperatuur wil weer normaal worden, dus ga je zweten en ontstaat er vasodilatatie van de bloedvaten.

 

Koude rilling = plotselinge stijging van pyromanen in het bloed —> de streef termperatuur wordt hoger dus ga je rillen om meer warmte te produceren.

 

 

 

Sanita original blue 1990045
Sanita original blue 1990045
Sanita original rose 1990045
Sanita original rose 1990045
Sanita original orange 1990045
Sanita original orange 1990045

Reactie schrijven

Commentaren: 0