· 

Hemostase = bloedstollend!

Wanneer je valt/ snijdt of stoot krijg je een beschadiging in/op de huid, maar hoe maakt je lichaam dit weer in orde?

Dit ben je nodig voor een goede stolling;

 

Samenstelling van bloed
  • Goed werkende vaatwand
  • Goed werkende trombocyten (bloedplaatjes)
  • Goed werkende lever (deze maakt stollingsfactoren aan)
  • Normale temperatuur
  • Normale Ph
  • Normaal Hb

Wanneer een bloedvat beschadigd raakt, wordt deze als volgt 'gerepareerd':

  • Vasoconstrictie van bloedvaten bij de beschadiging
  • Primaire hemostase —> trombocyten prop
  • Secundaire hemostase —> fibrine draden maken een stabiel stolsel
  • Fybrinolyse —> afbraak fibrine draden en vorming litteken. 
de fasen van hemostase, bloedstolling
de fasen van hemostase, bloedstolling

Primaire hemostase;

Bij beschadiging vaatwand komt collageen vrij, trombocyten plakken aan collageen = adhesie m.b.v. van Willebrandsfactor. Trombocyten veranderen van vorm en plakken onderling aan elkaar = aggregatie en activatie —> trombocytenprop.

Secundaire hemostase'

Bij beschadiging van de vaatwand komt TF (tissue factor) vrij —> activatie inactieve stollingsfactoren. 

Fybrinolyse;

Plasmine zet het onoplosbare fibrine om in oplosbaar afbraakproduct d-dimeer. 

Verhoogd d-dimeer —> fibrine (stolsel) wordt afgebroken. D-dimeer is een afbraakproduct van fibrine, ontstaat o.i.v. plasmine.

 

In het ziekenhuis krijg ik voornamelijk te maken met grote bloedingen door maag-/ darmbloedingen, bij trauma's of als complicatie bij een operatie. Bloed iemand zo ernstig dan wordt het protocol massaal bloedverlies gestart. De patiënt krijgt met spoed: RBC's, plasma en trombocyten. Sommige patiënten bloeden zoveel dat zij te maken krijgen met de triangle of death.

Triangle of death
Triangle of death

Triangle of death;

 

Door hypothermie wordt de werking van trombocyten minder goed en er ontstaat hyperfibrinolyses —> stolsels worden sneller afgebroken. Bij acidose en hypothermie —> bloedingstijd verlengd.

 

Door acidose wordt de enzymactiviteit geremd en heb je een verminderde stolling, ook zorgt acidose voor een verminderde perfusie van de microcirculatie. 

 

Door coagulopathie zijn er minder stollingsfactoren, hemodilutie door vulling en elektrolyten zijn uit balans, ook kans op hypocalciemie waardoor je juist ontstolt. 

 

De Triangle of death is een neerwaartse spiraal, door tijdig in te grijpen kan deze neerwaartse spiraal doorbroken worden, maar soms kan dit niet meer en raakt de patiënt in shock met uiteindelijk MODS als gevolg. 


 

 

Gekleurde pennenhouders;

Reactie schrijven

Commentaren: 0