Psycholance, direct professionele begeleiding in crisis situaties.

In het eind rapport van WODC in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt geconstateerd dat politie agenten steeds vaker worden geconfronteerd met ‘verwarde’ mensen, dit zijn mensen overlast  veroorzaken in de omgeving of een gevaar voor zichzelf en/of hun omgeving zijn.  

De politie schat dat zij aan deze groep 'verwarde personen' een aanzienlijk deel van haar capaciteit besteedt. Reden daarvoor is dat de politie continue beschikbaar is, waardoor te allen tijde een beroep op haar kan worden gedaan. Ook is de afgelopen jaren fors bezuinigd in de Geestelijke Gezondheid Zorg, een derde van de opname plekken zijn geschrapt.

Verwarde personen die worden opgepakt door de politie krijgen in de meeste gevallen niet de zorg die zij nodig zijn, dit kan ook niet want de politie is daar ook niet voor opgeleid. Juist de patiënten die zich in een crisis situatie bevinden, zijn professionele begeleiding nodig van personen die daar gekwalificeerd voor zijn. Politie vervoer is niet passend, stigmatiserend en werkt in veel gevallen traumatiserend en mogelijk zelfs escalerend. 

Gemeenten hebben de opgave om voor 1 oktober 2018 een goed werkende aanpak te realiseren. Domeinoverstijgend werken met als uitgangspunt de eigen kracht en leefwereld van de persoon.

 

 

De psycholance is een GGZ-vervoersdienst die uitkomst bied voor bovenstaande beschreven gevallen, in verschillende delen in het land zijn pilots met psycholances gehouden en deze zijn positief uitgevallen. In Amsterdam kon in 80% van de gevallen de psycolance de crisis situatie zelf afhandelen, in de andere gevallen moest de politie alsnog worden ingeschakeld i.v.m. veiligheid of dat de client een strafbaar feit had gepleegd. Al met al zijn dit positieve klanken (bron: GGZ nieuws). 

Reactie schrijven

Commentaren: 0