De Intensive Care;

 

Veel mensen zijn nog nooit (gelukkig!) op een IC (Intensive Care) geweest. Op een IC worden ernstige zieke patiënten opgenomen waarbij de vitale functies, zoals de bloeddruk, hartslag en zuurstof gehalte,  continu in de gaten moeten worden gehouden.  Op de IC worden de patiënten continu geobserveerd en kan tijdig worden ingegrepen om verergering te voorkomen. In Nederland worden jaarlijks 80.000 mensen op een IC opgenomen. 

 

Patiënten kunnen om verschillende redenen worden opgenomen op een IC, ter observatie na een operatie of trauma (ongeluk/ val). Patiënten die zelf niet meer voldoende kunnen ademhalen (zuurstof opnemen en koolzuur afgeven) kunnen worden beademd.  Ook na een reanimatie, of wanneer zij een ernstige ontsteking hebben waarna zij soms een sepsis (bloedvergiftiging) krijgen, waarbij zij veel vocht, bloeddruk verhogende medicatie nodig zijn en soms zelfs nierfunctie vervangende therapie (een soort dialyse). 

Patiënten die ernstig ziek zijn worden gesedeerd (narcose), zodat zij adequate therapie kunnen krijgen. Ook maken zij deze periode niet bewust mee en kunnen zij tot rust  komen. Patiënten worden omgeven door heel veel apparaten, infusen en piepjes, dit maakt veel indruk. 

 

Opnamebed Intensive Care
Opnamebed Intensive Care
Reanimatie
Reanimatie

 

Nazorg poli;

Een IC-opname heeft een grote impact op de patiënt en diens familie, de verpleegkundigen en artsen op de IC proberen de patiënt, wanneer deze weer bij bewustzijn is, en familie zo goed mogelijk in deze hectische en onzekere periode te begeleiden. 

50-75% van de patiënten ervaren na een IC opname lichamelijke klachten, zoals een verminderde conditie, spierzwakte, spier-, gewrichts- en zenuwpijn. Ook ervaren zij psychische problemen zoals: concentratie stoornissen, geheugen problemen, PTSS, veranderde emoties. 

 

Om de patiënten ook na de IC-opname optimaal te begeleiden krijgen zij 3 maand na de IC-opname een uitnodiging om in gesprek te gaan met een IC-verpleegkundige en een intensivist (arts op de IC), daar wordt de patiënt uitvoerig gehoord en onderzocht. Op deze manier kan de patiënt ook nu nog hulp krijgen van verschillende disciplines, zoals een revalidatie arts, psycholoog, fysiotherapeut of logopedist en kan optimaal aan het herstel en balans worden gewerkt. 

Intensive Care opnameplek
Intensive Care opnameplek

Dit is een IC - bed met bijbehorende apparatuur.

 

  1. Bewakingsmonitor, hierop worden de vitale functies weergegeven. 
  2. Beademingsmachine, het buisje kan via de mond of neus, afhankelijk van de opname reden. 
  3. Diverse pompen waarop medicatie wordt gegeven zoals: vocht,  bloeddruk verhogende medicijnen, antibiotica, sedatie (slaap medicatie) en insuline. 
  4. CVVH, dit apparaat neemt tijdelijk de nierfunctie over, je kunt het vergelijken met dialyse. 

Reactie schrijven

Commentaren: 0